Chống tham nhũng tại địa phương: Cần tăng cường sự giám sát

Nội dung thảo luận và kiến nghị của nhiều đại biểu, nhà tài trợ và chuyên gia quốc tế tại cuộc Đối thoại phòng chống tham nhũng lần thứ 11 với chủ đề "Công tác phòng chống tham nhũng ở địa phương- thực trạng và giải pháp" tổ chức ngày 6-12, tại Hà Nội....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: H.Vũ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!