Học giả Trung Quốc phản đối hộ chiếu lưỡi bò

Phản ứng mạnh từ chính các học giả và dư luận trong nước của Trung Quốc đối với việc in hình lưỡi bò lên hộ chiếu nhằm hợp thức hóa đường 9 đoạn này của chính phủ Trung Quốc.

Lưu vào:
Tác giả chính: Thu Thủy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!