Liên minh để đảm bảo an ninh hàng hải

Các nước Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ đang tiến tới hình thành liên minh an ninh hàng hải do sự việc tỉnh Hải Nam của Trung Quốc cho phép cảnh sát biển kiểm tra tàu bè tại khu vực Bắc Kinh. Liên minh bao trùm cả khu vực Biến Đông và mở rộng theo hai trục: Bắc- Nam do Nhật- Mỹ- Úc mở rộng và Đông- Tây do Nhật...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Minh Trí
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!