SLOC Biển Đông và ngoại giao pháo hạm. Bài 2: Ngoại giao pháo hạm kiểu Trung Quốc

Viết về quá trình leo thang của Trung Quốc trong âm mưu độc chiếm Biển Đông làm ảnh hưởng đến con đường thông thương kinh tế (SLOC).

Lưu vào:
Tác giả chính: Trương, Trọng Nghĩa
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!