Lòng tham + quyền lực = tham nhũng

Những nội dung bàn luận trong cuộc tọa đàm "Vai trò của thanh niên trong minh bạch và phòng chống tham nhũng" ngày 8-12 tại Học viện Hành chính quốc gia Hà Nội do nhóm Đen hay Trắng và Be Change Agents tổ chức với chủ đề "sống thật" trên quy mô toàn quốc. Cuộc tọa đàm xoay quanh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Xuân Long
Đồng tác giả: Hương Giang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!