Trích dẫn APA

Xuân Long, & Hương Giang. Lòng tham + quyền lực = tham nhũng.

Chicago Style Citation

Xuân Long, and Hương Giang. Lòng Tham + Quyền Lực = Tham Nhũng.

Trích dẫn MLA

Xuân Long, and Hương Giang. Lòng Tham + Quyền Lực = Tham Nhũng.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.