Mưu đồ thiết lập "trật tự Biển Đông"

Âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc bắt đầu từ năm 1946 tới nay qua 5 giai đoạn leo thang đã tiến tới giai đoạn cuối cùng: bá chủ Biển đông bằng hành động cho phép cảnh sát biển tỉnh Hải Nam kiểm soát tàu bè nước ngoài qua lại bắt đầu từ 1-1-2013. Bài viết phân tích những hành động gây hấn và...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Ngọc Trường
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!