Bảo đảm an sinh xã hội là thiết thực phát triển nhân quyền

An sinh xã hội là một trong nội dung liên quan đến nhân quyền luôn được Nhà nước VN coi trọng để đảm bảo đời sống của người dân, các chính sách không ngừng được bổ trợ, giải pháp về việc làm, dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực được chú trọng và đã đạt được những kết quả rất quan trọng trong những n...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!