ASEAN- Ấn Độ: Từ đối thoại đến đối tác chiến lược

Hội nghị cấp cao ASEAN - Ấn Độ với chủ đề "Đối tác ASEAN- Ấn Độ vì hòa bình và thịnh vượng chung" tập trung thảo luận định hướng tương lai quan hệ đối thoại ASEAN- Ấn Độ, thông qua Tuyên bố tầm nhìn với việc nâng quan hệ đối thoại ASEAN - Ấn Độ lên tầm đối tác chiến lược. Hội nghị cũng bàn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Phương
Đồng tác giả: Mỹ Loan
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!