Chạy công chức, chưa phát hiện

Nội dung trao đổi với Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn về thông tin chạy công chức không dưới 100 triệu đồng mà Chủ nhiệm UBKiểm tra Thành ủy HN Trần Trọng Dực nêu ra. Ông cho biết khó phát hiện chạy chọt và sắp tới thi tuyển công chức sẽ tổ chức như thi lấy bằng lái xe bằng cách làm bài, chấm điể...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thành Văn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!