Ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô 2013

Hội nghị trực tuyến bàn biện pháp thực hiện Nghị quyết của QH về phát triển KT-XH và NSNN năm 2013 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì đã bàn thảo nhiều biện pháp tháo gỡ cũng như phát triển các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2013. Đặc biệt ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, giải quyết hàng tồn kho....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn Nguyễn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!