Tăng cường cải tạo môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Sơ lược nội dung 2 chương trình mục tiêu quốc gia Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường và Ứng phó biến đổi khí hậu. Đây là 2 chương trình có tổng kinh phí 379 tỷ đồng, các thành viên UBTVQH cơ bản thống nhất và đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiến hành tổng kết từ năm 2011-2...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: V.Quân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!