Những tâm huyết góp phần hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Tập hợp một số ý kiến tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo QH, ĐBQH và lãnh đạo tỉnh, qua đó giúp nhân dân nắm bắt được tinh thần và nội dung của Hiến pháp để tham gia xây dựng Hiến pháp một cách tích cực

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Mai
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!