Một bản nhận xét bất thường về dự án thủy điện Đồng Nai 6&6A

Bản nhận xét không đánh giá tác động của hai dự án Đồng Nai 6 & 6A đến di sản, thực địa nơi định làm dự án, thậm chí còn nhận xét là 2 công trình thủy điện đã chuẩn bị tốt khiến đại diện Ủy ban UNESCO ngạc nhiên và cho là thiếu cơ sở khoa học....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc Dũng
Đồng tác giả: Nguyễn, Hoài
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!