Hộ chiếu in hình bản đồ "đường lưỡi bò" của Trung Quốc: "sản phẩm lỗi" từ các cấp chính quyền

Hộ chiếu in đường lưỡi bò của Trung Quốc được nhận xét là "sản phẩm lỗi" do sự không ăn ý của Bộ An ninh công cộng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Bộ Ngoại giao TQ chịu trách nhiệm cấp hộ chiếu cho các quan chức chính phủ và không có đường lưỡi bò gây tranh cãi còn Bộ An ninh công cộng cấp hộ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Khánh Duy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!