Các định chế tài chính, tổ chức thương mại quốc tế và thị trường hối đoái

Sách trình bày những khái niệm, lý luận cơ bản về các định chế tài chính, mối quan hệ tiền tệ, tỷ giá hối đoái, thị trường hối đoái, tổ chức và phương thức hoạt động của các tổ chức thương mại quốc tế

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 336 C101đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn