Xét, thi công chức: còn phân cấp, còn tiêu cực

Nêu một số tiêu cực phát sinh trong việc xem xét, thi tuyển công chức đến cấp quận, huyện của Hà Nội, từ đó đặt ra câu hỏi: có nên phân cấp trong việc xét, thi công chức?

Lưu vào:
Tác giả chính: Tuệ Giang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!