Tranh chấp Biển Đông: ASEAN cần một tiếng nói chung

Các nhà khoa học, các chuyên gia tại Hội thảo Quốc gia Hợp tác biển Đông- lịch sử và triển vọng nhận định và cảnh báo các nước trong ASEAN cần có tiếng nói chung, hợp tác chặt chẽ trong việc Trung Quốc mưu đồ độc chiếm và xâm phạm chủ quyền của Việt Nam và các nước khu vực biển Đông, vi phạm luật ph...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Huy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!