Trích dẫn APA

Nguyễn, H. Miền Trung: Hậu quả xấu từ thủy điện.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Hùng. Miền Trung: Hậu Quả Xấu Từ Thủy điện.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Hùng. Miền Trung: Hậu Quả Xấu Từ Thủy điện.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.