Mong nhân dân luôn nhắc nhở chúng tôi

Chia sẻ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trước thềm năm mới 2013 về tình hình đất nước: tranh chấp biển đảo, nghị quyết TƯ 4 và nguyện vọng của nhân dân.

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyệt Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!