Chữ trên đá, chữ trên đồng - Minh văn và Lịch sử\

Sách tập hợp giới thiệu những nghiên cứu các minh văn (chữ được khắc trên đá, chuông đồng và một số cổ vật khác) về lịch sử đất nước, lịch sử các nền văn hóa Đông Sơn, óc Eo, Champa, những sự kiện lịch sử mà chưa từng đề cập trong các sử liệu khác...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà, Văn Tấn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 930.1 Ch550t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn