Quy định một số quyền dân chủ trực tiếp

Bài trao đổi với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên về cơ chế bảo đảm quyền lực Nhà nước thực sự thuộc về nhân dân; sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực NN nhằm phòng chống sự tha hóa quyền lực, vi phạm quyền làm chủ, quyền dân chủ của công dân và về chính quyền địa phương trong dự thảo s...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Long
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!