GS-TSKH Phan Xuân Sơn: Hội đồng Hiến pháp chưa đủ chức năng "bảo hiến"

Trao đổi với GS-TSKH Phan Xuân Sơn xung quanh hững nội dung ông tâm đắc cũng như góp ý của ông về lời nói đầu; cơ chế phân công; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992

Lưu vào:
Tác giả chính: Hải Phong
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!