Hiến pháp được hiến định với chất lượng mới

Góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, PGS.TS Hà Nguyên Cát nhận xét về những điều sửa đổi, bổ sung của dự thảo hiến pháp với chất lượng mới cả về nội dung và kỹ thuật hiến định

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà, Nguyên Cát
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!