Trích dẫn APA

Mỹ Loan. Trung Quốc ngang nhiên công bố bản đồ thâu tóm Biển Đông.

Chicago Style Citation

Mỹ Loan. Trung Quốc Ngang Nhiên Công Bố Bản đồ Thâu Tóm Biển Đông.

Trích dẫn MLA

Mỹ Loan. Trung Quốc Ngang Nhiên Công Bố Bản đồ Thâu Tóm Biển Đông.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.