Quốc hội cần kiểm soát hoạt động tư pháp

Kiến nghị chức năng "kiểm soát hoạt động tư pháp" của Viện Kiểm sát nhân dân quy định trong khoản 3 điều 112 của dự thảo hiến pháp cần được giao cho Quốc hội.

Lưu vào:
Tác giả chính: Đinh, Anh Tuấn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!