Pháp tái chiếm Đông Dương và chiến tranh lạnh\

Sách giới thiệu những phương sách ngoại giao của Bác Hồ để tìm lối thoát cho dân tộc; những ảnh hưởng sâu sắc của chiến tranh lạnh đối với châu á và vị trí của Việt Nam trong chiến lược của các nước lớn

Lưu vào:
Tác giả chính: Lưu, Văn Lợi
Đồng tác giả: Nguyễn, Hồng Thạch
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Thanh Hóa: Công an nhân dân, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.703 Ph109t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 01-31-2006 00:00  Gọi tài liệu này về