Chiến lược tầm xa của Trung Quốc là rất rõ

GS.TS Carlyle A.Thayer- Học viện Quốc phòng Úc- đã vạch rõ tham vọng mưu đồ độc chiến khai thác tài nguyên Biển Đông của Trung Quốc bằng việc phát triển các đội tàu bán quân sự và quân sự trong bài trao đổi với phóng viên Tiền phong.

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Long
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!