Nghĩ vào lúc hiến pháp đang sửa đổi

Viết về hiến pháp 1946 và những câu chuyện lịch sử xoay quanh nó trong bối cảnh dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 đang được đưa ra lấy ý kiến nhân dân.

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!