Ai không nhận khuyết điểm sẽ bị xử lý

Chia sẻ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi trả lời phỏng vấn TTXVN về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4.

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!