Đặc biệt nhấn mạnh quyền con người, quyền công dân

Ngày 23.1, Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Tọa đàm góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhằm cung cấp thông tin để các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Lưu vào:
Tác giả chính: T.Hoa
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!