Pháo giàn dọa đánh bằng ...miệng

Truyền thông và báo giới Trung Quốc đưa tin hô hào kích động chiến tranh khi những căng thẳng trên Biển Đông do chính TQ gây ra nhằm thăm dò thái độ của các nước láng giềng, từ đó tiếp tục có những động thái biến biển Đông thành...ao nhà của họ....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thiệu Phúc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!