Không có chuyện chạy công chức 100 triệu

Dư luận ồn ào về chuyện chạy công chức 100 triệu do ông Trần Trọng Dực- Chủ nhiệm UB Ktra Thành ủy Hà Nội tuyên bố, hàng loạt báo vào cuộc. Hà Nội đã lập đoàn kiểm tra xác minh và chưa phát hiện ra trường hợp nào đưa và nhận tiền để chạy công chức, thông tin chạy công chức 100 triệu chỉ là tin đồn c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!