Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992: Cần làm rõ thêm về quyền con người

Những ý kiến phân tích, khuyến nghị cần làm rõ thêm các khái niệm về quyền con người trong dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992

Lưu vào:
Tác giả chính: Cao, Đức Thái
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!