Bảo vệ Hiến pháp như bảo vệ Tổ quốc

Ngày 1-2, Ban Công tác phía Nam của UBTƯMTTQVN tổ chức buổi góp ý đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Các đại biểu tập trung bàn về việc bảo vệ Hiến pháp như bảo vệ Tổ quốc, trừng trị những ai xâm phạm, hình thành một định chế mới về cơ quan bảo hiến...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Cường
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!