Cảng Kê Gà nhiều hệ lụy!

Những phương án thuyết phục, có vẻ khả thi của dự án Cảng Kê Gà (Bình Thuận) phục vụ cho việc sản xuất, chế biến alumin (được sản xuất từ quặng bauxite) mà chủ đầu tư Vinacomin đưa ra khiến rất nhiều nhà đầu tư, dự án khác phải hy sinh; nhiều công trình xây dựng khốn đốn vì đón đầu; tốn rất nhiều ti...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: P.Nam
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!