Tính lại bài toán bauxite

Dự án Cảng Kê Gà bị ngưng, Vinacomin vẫn chưa giải được bài toán vận chuyển alumin trong khi nhà máy alumin Tân Rai sắp đi vào hoạt động chính thức. Bản thân dự án bauxite Tân Rai đang có nhiều ý kiến nghi ngờ tính hiệu quả như không làm được nhôm tinh khiết vì thiếu điện, xuất khẩu thì vẫn lỗ vì ph...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai Hà
Đồng tác giả: Quế Hà
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!