Trật một li, đi ngàn tỷ

Dự án cảng Kê Gà đã bị Thủ tướng ngưng khởi công nhưng hệ lụy của nó gây lãng phí và thiệt hại khoảng 1000 tỉ đồng, trong đó 12 dự án du lịch đã và đang xây dựng do hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh nhưng đến năm 2008, những dự án này bị thu hồi để xây dựng cảng Kê Gà....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Nam
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!