Tác động xã hội chưa được tính toán đầy đủ

Những bất cập xung quanh chi phí vận chuyển, giá sản xuất và giá bán alumin của dự án bauxite do Vinacomin triển khai. Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành đánh giá và nhận xét rằng các bài toán kinh tế, môi trường, xã hội....đã không được nghiên cứu tận tường dẫn đến những bất cập nêu trên. Đây không...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Phong
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!