Xung quanh dự án bauxite và cảng Kê Gà: "Họ đã coi thường phản biện!"

Trao đổi với ông Cao Sỹ Kiêm, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và ông Nguyễn Lân Dũng, ĐBQH khóa X, XI, XII, Ủy viên UB TƯ MTTQ VN về dự án bauxite Tây Nguyên và Cảng Kê Gà.

Lưu vào:
Tác giả chính: Thành Văn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!