Nỗi đau cảng Kê Gà

Phóng sự về những nỗi đau của 12 nhà đầu tư hưởng ứng lời kêu gọi đầu tư của tỉnh Bình Thuận đã và đang xây dựng khu du lịch và resort thì bị dừng lại và thu hồi để quy hoạch dự án cảng Kê Gà phục vụ vận chuyển bauxite. Tổn thất, lãng phí, thiệt hại nhưng việc đền bù thì chậm chạp ì ạch...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng Tiến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!