Không chỉ là chuyện cảng Kê Gà

Xung quanh thông thin Thủ tưởng cho ngừng dự án xây dựng cảnh Kê Gà, bàn luận về trách nhiệm của những người lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản VN khi đã không nghe những lời khuyên đầy tâm huyết của các nhà khoa học, kinh tế và nghiên cứu xã hội về việc nên dừng xây dựng cảng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!