Những bà mẹ các danh nhân\

Sách kể về những bà mẹ của các danh nhân trên thế giới, như: mẹ của tổng thống Mỹ F.Rudơven, mẹ của Napoleon, mẹ của Victo Huygo...

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Xuân Dương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: Văn nghệ TP.HCM, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.922 Nh556b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn