Khai thác bôxít: càng làm càng lỗ

Những vấn đề xoay quanh nhà máy chế biến bôxít từ thông tin do tập đoàn TKV-Vinacomin cung cấp, rằng đây là những dự án đầu tiên, mang tính thử nghiệm nên không tránh khỏi khó khăn, nhà máy thì chạy dưới công suất, sản phẩm bán ra thì lỗ, đường vận chuyển chưa có, gây ảnh hưởng tới môi trường....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Cầm, Văn Kình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!