Cần làm rõ khái niệm quyền lực

Những đề xuất xung quanh việc cần làm rõ khái niệm quyền lực nhà nước ở Trung ương cũng như ở địa phương trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Lưu vào:
Tác giả chính: Diệp, Văn Sơn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!