Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992: Đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân

Những ý kiến đóng góp về một số nội dung của dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của một số luật sư và ủy viên UBTW MTTQVN xung quanh quyền con người trong hoạt động tố tụng cũng như kỹ thuật xây dựng văn bản quy phạm pháp luật...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thành Luân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!