Cần tính kỹ hiệu quả dự án bôxít

Cuộc trao đổi xung quanh văn bản của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản VN (TKV) gửi báo chí ngày 24.2 công bố về một số vấn đề liên quan đến dự án bô xít với ông Phạm Quang Tú, Viện phó Viện Tư vấn phát triển (CODE) người từng trực tiếp khảo sát tổ hợp bô xít- nhôm Lâm Đồng....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Cầm, Văn Kình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
TKV
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!