Làm rõ hơn yếu tố kiểm soát quyền lực

Những ý kiến mới nhất góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của các nhà khoa học, các chuyên gia đều tập trung vào việc hoàn thiện các quy định về Hội đồng Hiến pháp, vai trò lãnh đạo của Đảng, phân định rõ quyền lực của các chủ thể, quyền công dân, thẩm quyền của Quốc hội, UBTVQH....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc Bình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!