Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992: Nhân dân là chủ thể của quyền lập hiến

Góp ý về quyền lực nhà nước, quyền công dân trong đó tập trung vào quyền lập hiến, quyền quyết định Hiến pháp của người dân trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Khánh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!