Kiểm soát quyền lực Nhà nước để tránh lạm quyền

Những ý kiến đóng góp của GS.TS Trần Ngọc Đường, Viện NCLP về vấn đề kiểm soát quyền lực Nhà nước, khắc phục sự tha hóa, đưa quyền lực nhà nước trở về với đúng nghĩa của nó là quyền lực của nhân dân trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Ngọc Đường
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!